Skip to product information
1 of 11

Արևը և Լուսինը

Արևը և Լուսինը

Regular price $75.00 USD
Regular price Sale price $75.00 USD
Sale Sold out
Ինչպես ասում է հին հայկական լեգենդը, Արևը մի օր դուրս չեկավ, քանի որ նա ամաչկոտ էր: Պաշտպան եղբայրը նրան անթիվ ասեղներ տվեց՝ խայթելու աչքերը, որոնք համարձակվում էին նայել նրան։ Դրանից հետո ոչինչ չի փոխվել:
View full details